naturum
KRONOBERG
natrum Kronoberg - natur i Kronobergs län - från istid till framtid
En 300 kvadratmeter stor spännande utställning om vår natur. Här finns något för alla åldrar. Utställningen handlar om hur naturen har förändrats sedan senaste istiden och vilken roll människan har haft och har i dessa sammanhang. Utställningen som invigdes 1993 är mycket smakfullt arrangerad i en historisk timmerbyggnad invid bruksgatan på Huseby Bruk. Mycket skickliga hantverkare har skapat en unik, spännande och kreativ  miljö i en av de äldsta byggnaderna på Huseby Bruk. Detta är en utställning som ger nya dimensioner på kunskap och material.
Tillbaka

Alg
Älgen står på den gamla ödetomten och äter förvildade äpplen.
Var? Inne på naturum! 
Kronobergs natur är fantastisk. Naturum tipsar och vägleder er till upplevelser av skilda slag och informerar om hur vi beter oss för att inte störa eller förstöra. Många viktiga beslut om vår natur fattas av var och en av oss. Vi tar ställning till vår närmiljö och natur varje gång vi handlar, städar eller kastar sopor osv. Genom århundraden har människan påverkat naturen på ett ofta dramatiskt sätt genom enkla handlingar. Men även utan människans påverkan har det hänt mycket i naturen sen den senaste istiden. På naturum visas detta på ett enkelt och överskådligt sätt.

En stor del av utställningen ägnas åt att visa djur och växter i dess naturliga miljö. En miljö som för många är en helt okänd värld. Bikupa, gryt eller rede? På nära håll får du här studera vem som bor var. Även växter har sina favoritboställen. Följ med  på en tur genom tid och rum och se hur människa, djur och växter tillsammans format Kronobergs län.

Naturum Kronoberg ligger mitt i den miljö och natur som återspeglas i utställningen. Här finns ett rikt djur och växtliv samt den bruksmiljö som var grunden för dagens industrisamhälle. Allt är mycket lätttillgängligt med bruket  i centrum och med omkringliggande naturstigar, våtmark och kanot- och cykelleder. Ett flertal museer samt restaurang, cafe och hantverksutställningar finns dessutom på området, vilket ger dig som besökare ett mycket komplett utflyktsmål. Skolklasser kan boka guidning och studieuppgifter finns.
 

Öppet 11.00 - 17.00

Alla dagar Juni, Juli och Augusti
Helger i April, Maj och September

Gruppbokning: 
Huseby Turistbyrå 0470-75 20 97.


 
  Tillbaka

Häger
Hägern är en daglig gäst på bruket. Kan ofta ses sittande vid något forsande vattendrag, spanande efter fisk. Tranan ingår i Naturum´s logo. Vilken av dem ser du här? På Naturum får du svaret.